Αρχική σελίδα » Call for Papers

Call for Papers

 

To Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν άρθρο τους στο περιοδικό Lexis, να καταθέσουν το κείμενό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση lexis[at]gs.uoa[dot]gr μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

Όλα τα άρθρα, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, περνούν από διαδικασία «τυφλής» αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους κριτές (double blind peer review).

Για τον λόγο αυτόν οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν δύο ξεχωριστά αρχεία: το πρώτα θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνον το άρθρο τους, χωρίς άλλα αναγνωριστικά στοιχεία. Το δεύτερο αρχείο θα περιλαμβάνει το εξώφυλλο του άρθρου τους, τα προσωπικά τους στοιχεία, τον τίτλο του άρθρου και σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα. 

Οι συγγραφείς καλούνται να διαμορφώσουν το κείμενό τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές δημοσίευσης.