Αρχική σελίδα » Ταυτότητα ISSN


To 

Lexis. Athener Zeitschrift für Germanistik

αποτελεί περιοδική έκδοση του

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 


Το περιοδικό και τα παραρτήματά του είναι καταχωρημένα

στον Διεθνή Συλλογικό Κατάλογο σε Σειρές με αριθμό

ISSN 2654-2129.