Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιόπολη - Ιλίσσια 
Τ.Κ. 15784, Αθήνα

τηλ. 210-7277312, 210-7277307, 210-7277308 και 210-7277794

 

 

Για την έκδοση του Lexis:

Editor in Chief

Ε. Πετροπούλου

Γραφείο 711

τηλ. 210 727 7866

Ηλ. Διεύθυνση: lexis@gs.uoa.gr